บริษัท แทรค เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทขนส่งทางบกภายในประเทศ ซึ่งดำเนินงานอยู่ในกลุ่ม บริษัท ทัวร์รอแยล แอร์ คาร์โก้

บริษัทมีรถหลากหลายขนาด ซึ่งประกอบไปด้วย รถ 6 ล้อเล็ก 5ถ 6 ล้อใหญ่ และรถ ปิกอัพ มากกว่า 60 คัน ใช้ในการขนส่งสินค้า คอยให้บริการลูกค้า รถเหล่านี้เป็นรถ Container มิดชิด ที่จะเก็บรักษาสินค้าของท่านในระหว่างการขนส่งอย่างปลอดภัย  Copyright 2009-2010 Trac Express Co.,Ltd. All right reserved.
Bangkok Tel : 02-736 0247 , 086-3217274 -76 Fax: 02-736 0241
Changmai Tel : 053-115818 fax : 053-115771